Blog

5 pilířů týmu pro úspěšný startup

5 pilířů týmu pro úspěšný startup

Okolo 70 % sporů ve společnostech a firmách je zapříčiněno neshodou pracovníků či zakladatelů. Není ani divu, že ve studii CB Insights se špatné složení týmu umístilo jako třetí nejčastější důvod pro selhání startupu. Jak Steve Jobs jednou řekl: “Great things in...