Blog

5 pilířů týmu pro úspěšný startup

5 pilířů týmu pro úspěšný startup

Okolo 70 % sporů ve společnostech a firmách je zapříčiněno neshodou pracovníků či zakladatelů. Není ani divu, že ve studii CB Insights se špatné složení týmu umístilo jako třetí nejčastější důvod pro selhání startupu. Jak Steve Jobs jednou řekl: “Great things in...

Proč to nikdo nechce koupit?!

Proč to nikdo nechce koupit?!

Máš skvělý produkt. Máš skvělou službu. Tak proč jsou prodeje mnohem nižší, než jsi očekával? Proč jsou nejčastější nakupující tvý známí?? ...vcelku jednoduchá odpověď - lidé ti nevěří.   Jak to vypadá v praxi a proč je kámen úrazu právě důvěra? Pojďme se podívat na...