Studentské podnikání: Jaké jsou jeho překážky?

Studenti označili za největší překážku v podnikání daňový systém, jemuž nerozumí, problematická jim připadá i další administrativa. Zjistěte, s jakými dalšími potížemi se potýkají a jaké důvody je vedou k ukončení činnosti.

Nela Mrňová, studentka Gymnázia Židlochovice, se v rámci Středoškolské odborné činnosti zabývá tématem podnikání mladých lidí a překážek, kterým čelí. Jako konzultant se na práci podílel také zakladatel Soutěž & Podnikej Martin Vítek.

Překážky studentů v podnikání

V dotazníkovém šetření, z něhož bylo získáno 128 odpovědí, měli respondenti definovat svůj vztah k podnikání pomocí čtyř následujících možností – „v současné době podnikám“, „podnikal(a) jsem, ale již nepodnikám“, „chtěl(a) bych podnikat“ a „podnikání mě nezajímá“. Na základě výsledků byli respondenti rozděleni do dvou skupin:

  1. studenti s podnikatelskými zkušenostmi (první a druhá možnost),
  2. studenti bez podnikatelských zkušeností (třetí a čtvrtá možnost).

Následující graf zobrazuje překážky, které zástupci obou skupin vnímají.

Překážky studentů v podnikání

Studenti bez i s podnikatelskými zkušenostmi označili za největší problém daně a administrativu. Dotazníkové šetření tedy ukázalo, že mají obě skupiny stejné obavy. Ti, kteří si podnikání zkusili, dále jmenovali, že nevěděli, jak přilákat zákazníky nebo jak funguje živnostenský list.

Důvody vedoucí studenty k ukončení podnikání

Průzkum se v jedné svojí části věnoval speciálně respondentům, kteří podnikali v minulosti. Jako nejčastější důvod k tomu, aby svou podnikatelskou činnost ukončili, uváděli s ní spojený stres a rizika – tuto možnost zvolilo 24 z 32 dotazovaných. Druhý a třetí nejčastější důvod pak souvisel s finanční stránkou podnikání. Kompletní výčet možností zachycuje následující graf.

Důvody vedoucí studenty k ukončení podnikání

Zjistěte, jaké faktory mladé lidi k podnikání naopak motivují. Přečtete si celé znění práce Studentské podnikání a jeho překážky, které naleznete na stejnojmenných webových stránkách.

Ohodnoťte tento článek

Šárka Dvořáčková
Autor
Šárka Dvořáčková

Šárka úspěšně absolvovala 4. ročník programu S&P. Ve společnosti aktivních studentů se jí zalíbilo natolik, že se přidala k organizačnímu týmu soutěže. Nyní je pravou rukou Martina a stará se o operativu programu. Ve volném čase Šárka ráda posedává u šálku kávy, čte nebo se obklopuje svými nejbližšími.

Hodnocení:
Více článků od autora