ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyplnění kontaktního či objednávkového formuláře, přihlášení k odběru newsletteru a přihlášení do programu Soutěž & Podnikej na těchto webových stránkách vyžaduje, abyste se seznámil(a) s následujícími zásadami ochrany Vašich osobních údajů:

 1. Tímto udělujete souhlas Nadačnímu fondu vzdělávání a podnikání, se sídlem Kališnická 2889/18, 130 00 Praha 3, IČ: 06425518, (dále jen „Nadační fond“), zapsaném ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 1547 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen GDPR – zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • e-mail
  • telefonní číslo
 2. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem zasílání informačních zpráv, newsletteru, komunikace s Vámi a účasti v programu Soutěž & Podnikej. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po nezbytně nutnou dobu, obvykle dokud nám neoznámíte své rozhodnutí údaje vymazat nebo nezrušíte svůj souhlas s poskytnutím vašich údajů Správci.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti, které najdete na stránce s kontakty.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, konkrétně osobami uvedenými na této stránce, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  1. Poskytovatel softwaru pro zpracování zasílání newsletteru HubSpot.
  2. Poskytovatele marketingových služeb a softwaru jako jsou například společnosti Meta Platforms, Inc., Alphabet Inc. a dalších, které se rozhodneme použít pro využití v marketingových kampaních programu nadačního fondu a s nadačním fondem propojených.
  3. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době náš nadační fond nevyužívá.
  4. Správce webu soutezapodnikej.cz.
 5. Prosíme, vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).