Držte si klobouky! Radar hlásí mozkovou bouři

Přinášíme vám třetí a poslední díl série Kreativitě se meze nekladou! Již znáte několik způsobů, jak přicházet na podnikatelské nápady nebo jak se zbavit tvůrčího bloku. Business se však nedá budovat na vlastní pěst ani s těmi nejlepšími kreativními technikami. Týmový duch je jeden ze základních pilířů úspěchu, proto vám dnes poskytneme několik rad, jak řádně využít jeho potenciál při analýze a řešení problémů.

Burza nápadů

Brainstorming – anglicismus, jež se ujal v českém podnikatelském slovníku a bez něhož se žádný projekt neobejde. Jeho princip spočívá v hluboké pravdě obyčejného rčení: Víc hlav víc ví. Společné kreativní přemýšlení využívá rozdílnosti mezi osobnostmi, čímž vznikají nevídané asociace a důmyslnější nápady. Podívejte se na věci z různého pohledu a přizvěte k řešení problému své kolegy.

Nezapomeňte však dodržovat zásady, abyste nezahubili týmového ducha. Patří mezi ně například solidarita, důvěra, konstruktivita i oddanost.

Šest kouzelnických klobouků

Potenciál mozkové bouře plně uplatňuje například metoda šesti klobouků od Edwarda de Bono. Kombinuje samostatné přemýšlení se skupinovou diskuzí. Každý člen si pomyslně, nebo i doslova, nasadí jeden ze šesti klobouků. Podle barvy bude mít určitou roli v debatě a přinášet tak do ní vhledy pouze ze svého stanoviska. 

  1. Bílý – prostá fakta a informace.
  2. Červený – pocity a emoce.
  3. Černý – kritika, objevení nedostatků.
  4. Žlutý – optimismus, pozitivní přístup.
  5. Zelený – kreativita, nové nápady.
  6. Modrý – organizace, vyhodnocení postupu.

Tento kouzelnický trik staví tedy na naprostém protikladu kreativních technik, které jsme vám představili v druhé epizodě. Narozdíl například od myšlenkové mapy, kdy necháváte hlavu brouzdat na mnoha rovinách současně, se zde jako jednotlivec soustředíte pouze na část celku. Klobouky se vám budou hodit při vymýšlení nových strategií, business plánu apod.

Suicide SWOT

Analýzu SWOT vytvořil Albert Humphrey ze Stanfordovy univerzity. V 60. letech se zabýval otázkou firemního plánování – především na čem většinou ztroskotá. Na základě dat z 500 amerických korporací vyvinul metodu, jež pomáhá analyzovat skutečný stav společnosti i kroky potřebné k jejímu rozkvětu.

Princip spočívá ve zkoumání pomocných a škodlivých faktorů, které působí jak zvenku, tak zevnitř firmy. Sedněte si se svým týmem, společně se ponořte do analýzy a vytvořte reálnou představu o vašem projektu.

  1. Strenghts (Silné stránky)

Jakými přednostmi se vyznačuje právě vaše firma? V čem se liší od kokurence? Tuto první část analýzy musíte napumpovat a vytěžit do poslední kapky. Díky ní se totiž stáváte na trhu atraktivními a upoutáváte pozornost zákazníka. Nezapomeňte, že se jedná o vnitřní faktor – vychází z vás, tvoříte ho -, proto ho neustále zdokonalujte.

Příklady: lokalita, image, licence, technická vybavenost, zkušenosti, původ, mobilita.

  1. Weaknesses (Slabiny)

Opět se jedná o interní záležitost. Kde váš nápad pokulhává, v jakých místech je nejvíce zranitelný? Ale především, jak se se svými slabinami můžete a dokážete vypořádat? Odhalte rány a vyčistěte je dřív, než se zanítí. 

Příklady: nízká produktivita, špatná reputace, omezená doprava či informovanost, nedostatečná komunikace, absence týmového ducha.

  1. Opportunities (Příležitosti)

Vnější vlivy a šance. Zkoumejte, hledejte a analyzujte příležitosti pro rozvoj a upevněte díky nim svou pozici na trhu.

Příklady: spolupráce, veletrhy, dotační programy, dlouhodobá věrnost zákazníků.

  1. Threats (Hrozby)

Jaké externí faktory vám naopak mohou způsobit komplikace a leží mimo vaši kontrolu? Identifikujte, sledujte a ideálně eliminujte rizika, jimž byste se mohli vystavit. 

Příklady: ztráta zákazníka či dodavatele, změna legislativy, zastaralost technologií, síla konkurence.

S láskou zakončujeme naši sérii Kreativitě se meze nekladou. Doufáme, že je pro vás tvořivost již natolik přirozená, že ji směle můžete v životopise zařadit mezi své dovednosti. Patří totiž mezi top 10 nejžádanějších schopností na trhu práce.

Pilujte, trénujte, tvořte a hlavně se se svými geniálními nápady nezapomeňte přihlásit do 6. ročníku Soutěž & Podnikej.

„Sbohem a šáteček.“

– Vítězslav Nezval

Ohodnoťte tento článek

Eliška Tajovská
Autor
Eliška Tajovská

Eliška se ve volném čase nejraději věnuje knihám a psaní nejen soutěžních povídek. V týmu Soutěž & Podnikej zastává funkci šéfredaktorky. Zúčastnila se také čtvrtého ročníku programu, a to se svojí kamarádkou Šárkou, naší nynější manažerkou. Elišku najdete a můžete sledovat na sociálních sítích - Facebooku a Instagramu.

Hodnocení:
Více článků od autora