Startup slovníček aneb Používáte i vy podnikatelský slang?

Neexistuje snad žádná komunita, která by neměla svůj specifický jazyk a nevyužívala také konkrétní odborné termíny. Jinak tomu není ani u startupistů. Jaká slova od nich uslyšíte? Kterým z nich je dobré rozumět, pokud chcete být součástí této skupiny. Ty nejčastější vám vysvětlí tento článek.

Akcelerátor VS. Inkubátor 

První pojem je několikaměsíční program, během něhož se projekt s pomocí mentorů připravuje na vstup investora. Jaké akcelerátory existujív Česku a co vám mohou nabídnout, se dozvíte v tomto článku.  Inkubátor představuje zázemí, kde se se svým podnikáním setkáváte s mentory, investory a odborníky.

B2B / B2C 

B2B (business-to-business) značí obchodní vztah mezi firmami a B2C (business to consumer) mezi společností a zákazníkem.

Bootstrapping

Financování startupu z vlastních peněžních zdrojů.

Business plan

Podnikatelský plán neboli obchodní strategie. Obsahuje například  koncepci podnikání, finanční plán, rizika, vaše cílové zákazníky, výhody a nevýhody konkurence atd. Jde o neodmyslitelnou součást každého startupu

Coworking

Sdílený pracovní prostor pro lidi různých profesí a zaměření. Jedná se o dokonalé místo pro navazování nových kontaktů.

Crowdfunding

Způsob financování, kdy se na požadovanou částku složí více lidí. Přispěvatelé mohou získat dobrý pocit, odměnu, nebo někdy dokonce podíl ve firmě.

Early adopters

Česky časný osvojitel představuje uživatele s předběžným přístupem, který je ochoten tolerovat chyby a nedostatky produktu. Právě oni vám pomohou nedokonalosti odhalit a poskytnou vám duležitou zpětnou vazby. Nutno však podotknout – :nesnažte se vyhovět všem, nebo nakonec nevyhovíte nikomu.

Expanze

Snaha dostat se na další nové  trhy, například do zahraničí.

Founder / Co-founder

Zakladatel a spoluzakladatel.Právě oni  tvrdě pracují od rána do večera, aby stvořili jedinečnou firmu.

Growth hacking

Marketingová  nízkonákladová technika. Její cíl se skrývá v nalezení způsobů rychlé škálovatelnosti za co nejnižší finanční rozpočet.

Investor

Člověk, jenž finančně přispěl na rozjezd firmy a věří, že se investice zhodnotí. Existuje více typů – například FFF (friends, family and fools), kteří  vám poskytnou drobný kapitál na založení firmy.  Dále můžeme jmenovat typ seed nebo angel. Ti za svou peněžní podporu většinou vyžadují podíl ve společnosti. 

Kapitál

Finanční i nefinanční  prostředky vložené do podniku za účelem zhodnocení například na nákup strojů, prostor,atd. potřebných pro výrobu.

Lean canvas

Nástroj a metoda k zachycení obchodního modelu na jednu stránku. Pomáhá rychle a efektivně zpracovat představy a otestovat podnikatelský záměr. 

MVP (Minimum Viable Product)

Nejzákladnější verze produktu. Jedná se o malonákladový prototyp, který má již všechny klíčové vlastnosti. Jeho úkolem je zjistit zájem na trhu a vychytat většinu chyb a nedostatků. 

Persona

Fiktivní  osoba, která znázorňuje ideálního zákazníka konkrétněji než cílová skupina. Měla by mít jméno, věk, rodinný stav, pohlaví, povolání, příjem, volnočasové zájmy, místo bydliště, atd.

Pitch (Elevator pitch)

Krátká prezentace, která stručně představí produkt či službu a jejich přínos.

Pivoting

Změna původní strategie. Nejčastěji se provádí, pokud se při validaci  nesplní vaše očekávání. Pivotováním měníte svůj nápad dle získaných informací z ověřování. Může jít o přidávání, odebírání funkcí, cílení na novou skupinu apod.

Škálovatelnost

Takový startup zvládá reagovat na změny na trhu a neustále zvyšuje své kvality. Vyznačuje se potenciálem násobit své příjmy za minimální náklady.

Validace

Ověřování – proces zjišťování, zda vaše představy a předpoklady korespondují s realitou. Tento krok neprovádějte mezi rodinou a kamarády, ti vám pravděpodobně neposkytnou relevantní informace. Validace patří mezi klíčové prvky podnikání  pomáhá vám zjistit skutečné potřeby zákazníků a vylepšit tak váš produkt či službu. Je nutné si na ní dát záležet a nepodcenit ji!

Slovíčko na závěr je unicorn. Nazývá se tak startup, který dosáhl odhadované hodnoty jedné miliardy dolarů. Držíme palce, aby jste je jednoho dne mohli použít i v souvislosti s vaším projektem.

Co nového jste se dozvěděli? Terminologii jste již poznali, teď přišel čas zjistit něco o lidech, kteří se kolem startupů již pohybují. Začít můžete přímo zde u nás na blogu. Zavítejte také na náš Instagram a shlédněte v IGTV některý z rozhovorů s těmito zajímavými osobnostmi. 

Ohodnoťte tento článek

Dominik Badošek
Autor
Dominik Badošek

Dominik rád píše, čte a zajímá se o technologie. Na blogu Soutěž & Podnikej je tak autorem nejen technologických článků. Do týmu se přidal po absolvování 5 ročníku.

Hodnocení:
Více článků od autora