Aplikace Seek Speak prolomuje ledy se světem neslyšících

Tentokrát jsme pro vás vyzpovídali tým, který si postup do republikového finále vydobyl v pražském regionálním kole. Jak Michal Zelinka, Václav Kuboň a Miloslava Macková chtějí se svým projektem změnit životy lidí po celém světě?

Ahoj týme!
Mohli byste našim čtenářům přiblížit, v čem spočívá váš nápad a jak jste k němu přišli? Co bylo hlavní inspirací?

Aplikací Seek Speak pomáháme neslyšícím naučit se mluvit, a odstraňujeme tak komunikační bariéry se slyšícími. Sekundární cílovou skupinou, které bychom mohli také ulevit, jsou lidé s vadou řeči. Po analýze mluvy následuje předložení rad, jak dané slovo správně vyslovovat. Zabýváme se i takovými detaily, jako je tvar pusy a síla tónu. 

Původně jsme zamýšleli vytvořit nástroj, jenž by rozeznával znakovou řeč a převáděl ji na mluvenou, či na text. Nápad vznikl při sledování seriálu Space Force, kdy se astronaut potřeboval dorozumět s lidmi na zemi, ale ti – protože znakovat neuměli – toho nebyli schopni. V průběhu validace jsme si však uvědomili skutečné problémy a také, že tento typ komunikace nemusí fungovat jako hlavní dorozumívací prostředek neslyšících. Svoji vizi jsme přetvořili do aktuální podoby.

Když už jsme narazili na ověřování nápadu, jak jste se s ním vypořádali?

Myšlenku jsme validovali s Evou Michalkovou, která zastupuje komunitu neslyšících v USA a o problematiku se aktivně zajímá. Sama tímto handicapem částečně trpí. Společně s mentory ze Soutěž & Podnikej pro nás byla největší podporou.

Na jakou cílovou skupinu tedy míříte? Proč tomu tak je?

Kromě dospělých neslyšících se zájmem naučit se nebo zlepšit svou výslovnost cílíme i na děti, u nichž se s výukou teprve začíná. Další skupinou, jíž můžeme pomoci, jsou osoby s vadami řeči. Díky procvičovaní odkudkoliv a kdykoliv aplikace umožňuje dosáhnout pokroků rychleji.

Přesuňme se k účasti v samotném programu Soutěž & Podnikej. Když se ohlédnete zpět na jeho průběh, u kterých částí vnímáte, že jste se na ně měli lépe zaměřit?

S týmem jsme se shodli, že během soutěže nám nejvíce dělal problém úkol číslo šest – finanční stránka projektu. Jelikož je náš produkt z hlediska své novoty těžké peněžně odhadnout, čísla jsme spíše tipovali, což se také nakonec projevilo v regionálním finále.

Jaký největší přínos jste si dosud odnesli?

Získali jsme mnoho cenných rad a konstruktivní kritiky od porotců, což nám umožnilo ujasnit si priority a to, na čem musíme do dalšího kola zapracovat.

Jak se v tom případě chystáte na utkání v celorepublikovém finále? Čemu věnujete největší pozornost? 

Především se snažíme, aby byl vidět progres ve vývoji aplikace. Uvědomujeme si, že mít zvalidovaný nápad nestačí, a proto bychom chtěli ukázat již fungující produkt, jenž si porotci vyzkouší na vlastní kůži.

Kde plánujete sehnat prostředky, abyste mohli s formováním aplikace pokračovat? 

Zvažovali jsme získání grantů, naším cílem je však zaujmout a seznámit s projektem investory.

Navázali jste již spolupráci s nějakou další firmou, člověkem? 

Ne, ale plánujeme spolupracovat s odborníky zabývajícími se touto problematikou, abychom věděli, jak nejefektivněji neslyšícím a lidem s vadou řeči pomoci. 

Hodláte produkt distribuovat i na český trh, bude-li v angličtině, jak jste se zmínili v regionálním kole?

Demo verzi do celorepublikového finále vyvíjíme v angličtině kvůli lepší přístupnosti datových sad. S týmem jsme se shodli, že v budoucnu ji chceme vyvíjet současně v češtině i angličtině, abychom mohli s produktem expandovat na co nejvíce úrovní, a tím pádem také pomoci co nejvíce lidem.

Zaujalo vás, na čem tito mladí lidé pracují? Podpořte je na jejich Facebooku a Instagramu.Přečtěte si další příběhy finalistů na blogu Soutěž & Podnikej. Nenašli jste svého favorita? Naši redaktoři se o to brzy postarají.

Ohodnoťte tento článek

Šárka Dvořáčková
Autor
Šárka Dvořáčková

Šárka úspěšně absolvovala 4. ročník programu S&P. Ve společnosti aktivních studentů se jí zalíbilo natolik, že se přidala k organizačnímu týmu soutěže. Nyní je pravou rukou Martina a stará se o operativu programu. Ve volném čase Šárka ráda posedává u šálku kávy, čte nebo se obklopuje svými nejbližšími.

Hodnocení:
Více článků od autora