Společnost VS. OSVČ: Kdo z ringu odejde jako vítěz?

Svět businessu se ohání termíny téměř stejně zkušeně jako právo. Každý podnikavý člověk, který svou vizi dotáhne do konce, tyto výrazy musí znát, chápat a ovládat, neboť se s nimi pojí zásadní legislativní i praktické rozdíly. V tomto článku se podíváme na zoubek výhodám a nevýhodám, podobnostem a odlišnostem mezi společností a osobou samostatně výdělečně činnou.

Slovník 

OSVČ = fyzická osoba, jejíž příjmy pochází ze samostatně výdělečné činnosti. Typickou OSVČ může být například živnostník, zemědělec i umělec. Člověk ručí celým svým majetkem a většinou se vyžaduje živnostenské oprávnění.

Společnost s ručením omezeným = právnická osoba, druh obchodní společnosti založené za účelem podnikání. Přesněji se jedná o kapitálovou formu, kdy minimální výše vkladu dnes představuje 1 Kč. Společníci ručí pouze do výše základního kapitálu. Operující orgány se skládají z valné hromady a jednatele, který firmu zastupuje. Při založení je nutné sepsat společenskou smlouvu, složení kapitálu a zaregistrovat se do obchodního rejstříku. I zde bývá potřeba živnostenské oprávnění.

Živnost = soustavná podnikatelská činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Správní poplatek za založení činí 1000 Kč. Prosazuje se živnostenským listem a zapsáním v živnostenském rejstříku.

Administrativa – Jak založit s.r.o. nebo živnost

Zásadní rozdíl mezi těmito formami podnikání je v jejich samotném zřízení. Zde OSVČ vychází značně jednodušeji a výhodněji. Stačí navštívit nejbližší živnostenský úřad, vyplnit jednotný registrační formulář, doložit, že splňujete všechny podmínky, a zaplatit správní poplatek ve výši 1000 Kč. Pouze v případě, že se chcete věnovat živnosti koncesované, přichází komplikace. V tu chvíli musí vaši žádost schválit příslušný orgán státní správy. Mezi takové obory podnikání patří pohřební služby, provoz střelnice, silniční motorová doprava, ohňostroje apod.

Společnost na druhou stranu vymáhá náročnější podmínky. Jak již bylo zmíněno, v první fázi se sepíše smlouva a uhradí základní kapitál, ve druhé je poté firma zaevidovaná v obchodním rejstříku. Pro úspěšné splnění těchto etap také potřebujete živnostenský list a sídlo podniku. Není vhodné ani profesionální vybrat pro tento účel vlastní bydliště. Ideálním řešením bývá pořízení tzv. virtuálního sídla. Jeho poskytovatel vám pronajme adresu, kterou však fyzicky nevyužijete. Podle nabídky se ovšem lze domluvit na doprovodných službách – přijímání a ukládání korespondence, zásilek atd.

Podrobný postup, jak založit společnost s ručením omezeným, naleznete v našem článku Jak založit vlastní s. r. o.? Stručný návod od A do Z.

Otázka prestiže

Kdo na trhu vyvolává větší dojem věrohodnosti? Paradoxně právě společnost patřící do tzv. velkého podnikání je často vnímána seriózněji, a tak i vhodná při spolupráci s úspěšnými businessmany, firmami i korporacemi.

Neznamená to ovšem, že by se volba OSVČ nikdy nevyplatila. Být živnostníkem se stává výhodné ve chvíli, kdy chcete budovat jméno své a ne jméno firmy – tedy jakmile si zakládáte na osobních kvalitách, vědomostech a schopnostech. Do této skupiny můžeme zařadit například profesionální umělce, grafické designéry či soudní znalce.

(Z)odpovědnost a týmový duch

Již v úvodní části článku jsme uvedli hlavní odlišnost – ručení. Pokud vaše cesta podnikáním nabere nebezpečný spád a události se budou odvíjet podle katastrofálního scénáře, jako živnostník ručíte celým svým majetkem a bez pojištění odpovědnosti můžete vše ztratit.

Společnost typu s.r.o. takovému riziku předchází. Firma samotná ručí svým vlastnictvím a vy  jako její majitelé byste byli odpovědni pouze částkou, již přiřknete základnímu kapitálu. Přesto, že jeho minimum je dnes 1 Kč, nízká suma vzbuzuje pochybnosti a nedůvěru. Změna ručení by nastala jedině v momentě, kdy podnikatel zpronevěří majetek či sjednává evidentně nevýhodné obchody.

Dalším důležitým bodem je dělba práce. Pokud plánujete pracovat na vlastní pěst, nesmíte zapomenout, že tak budete činit jen se vším všudy – veškeré právní a obchodní záležitosti padnou na vaši hlavu. Se společníky si však úkony lehce rozdělíte. I zde ale musíte počítat s komplikacemi, když se potkají dvě horké hlavy. Jak se s těmito problémy vypořádat a vystavět vzájemné pracovní vztahy na dobré komunikaci si můžete přečíst v našem článku 5 pilířů týmu pro úspěšný startup.

Jak Daně spočítat daně?

Jako osoba samostatně výdělečně činná s minimálním příjmem vyšším než 15 000 odvádíte daň z příjmu, jež činí 15 %. Máte však možnost využití výdajových paušálů. Každá činnost má určeno procento, které zaštiťuje výdaje a při počítání daně se strhává ze zisku. Například u zemědělců a řemeslníků se jedná o 80 %. Pokud by váš výdělek přesáhl určitou úroveň, pravděpodobně po vás stát vyžádá uhrazení solidární daně.

Jak už to bývá, u společnosti nastávají složitosti – musíte vést poctivé účetnictví. Samotná daň z příjmu právnických osob je také náročnější – 19 %. Při rozdělování zisku mezi společníky zaplatíte dále 15 % srážkovou daň. K výhodám však patří lepší optimalizace a širší možnosti, které zvrátí značné množství nevýhod.

Co se pojištění týče, OSVČ musí odvádět sociální a zdravotní, právnická osoba na druhou je odvádí pouze z výplat zaměstnanců. Pokud pracujete ve společnosti a dostáváte pravidelné odměny např. jako jednatel, posílá se z nich sociální a zdravotní se stejnými podmínkami jako u zaměstnanců. Vlastník společnosti si platí vše sám.

Shrnutí

Osoba samostatně výdělečně činná
 • Vyžaduje živnostenský list;
 • založení rychlé, jednoduché, levné;
 • vhodné pro budování vlastního jména;
 • nižší důvěryhodnost a prestiž;
 • ručení celým majetkem;
 • možnost využití daňových paušálů;
 • všechna práce na vlastní zodpovědnost;
 • odvod sociálního a zdravotního.
Společnost s ručením omezeným
 • Nutnost živnostenského listu, smlouvy a sídla;
 • zřízení zdlouhavé, dražší;
 • ideální pro budování značky, jména firmy;
 • vyšší důvěryhodnost na trhu;
 • ručí majetkem společnosti;
 • nutné vedení účetnictví;
 • možnost dělby podnikání;
 • jako PO neodvádí sociální a zdravotní.

Osvětlili jsme vám problematiku různých forem podnikání? Jak by vypadal váš seznam pro a proti? Které výhody by zvítězily? 

Svět businessu je a vždy bude zrádným mořem. Doufáme však, že se v něm s naší pomocí naučíte zkušeně plavit. Každým dnem se rodí nové úspěšné nápady, společnosti a jména. Kdo ví – třeba budete právě vy příštím triumfálním podnikatelem.

Ohodnoťte tento článek

Eliška Tajovská
Autor
Eliška Tajovská

Eliška se ve volném čase nejraději věnuje knihám a psaní nejen soutěžních povídek. V týmu Soutěž & Podnikej zastává funkci šéfredaktorky. Zúčastnila se také čtvrtého ročníku programu, a to se svojí kamarádkou Šárkou, naší nynější manažerkou. Elišku najdete a můžete sledovat na sociálních sítích - Facebooku a Instagramu.

Hodnocení:
Více článků od autora