Vzdělávací hra vzniká za mezinárodní spolupráce 

MAXP, nová vzdělávací platforma pro mladé aktivní lidi, funguje na mezinárodní úrovni! Spojila týmy z Česka, Rumunska, Slovinska a Srbska. Tato různorodost přináší do projektu odborníky ze všech možných odvětví. Státy navíc váže také podobná historie a dopad totalitního režimu na školství.

Miloš Stosic

Cesta za společným cílem

Cíl – vytvořit funkční vzdělávací oázu pro studenty, v podobě hravé platformy. Když si mezinárodní partneři tento cíl stanovili, rozdělili si práci na jednotlivých úkolech, které k němu směřují.

Prvotní vize, tedy seznamování mladých lidí s kariérními možnostmi budoucnosti, se zrodila v Čechách. Nyní je tedy Nadační fond vzdělávání a podnikání, který zaštiťuje také Soutěž & Podnikej, hlavním partnerem a koordinátorem. Český tým, v čele s Martinem Vítkem, řídí činnost celého projektu a zároveň je neustále k dispozici všem partnerům. Ve vedení mají pevnou pozici i absolventi S&P, a to především Tadeáš Kapic, Šárka Dvořáčková a speciálně pro MAXP je tu Zdeňka Havrlíková.

„Společně jsme tým, který dokáže vést mezinárodní spolupráci a pevně věříme, že vytvoříme unikátní vzdělávací platformu, která pozitivně ovlivní rozhodování mladých lidí při výběru jejich budoucí kariéry,“ říká leader týmu, Martin Vítek. 

>>>A co přesně to vlastně tvoří? Přečtěte si i tento článek!

Každá země má svou roli

Jednotlivé partnerské země mají své úlohy v rámci struktury herní platformy.

Srbský partner je hlavní technologický developer projektu. Tým ze Slovinska se věnuje především vymýšlení strategií, jak oslovit cílovou skupinu. Rumuni se specializují zejména na práci s učiteli a podporu podnikavosti v romské menšině. A jak už jste se dočetli výše, český tým je nositelem myšlenky, celou spolupráci řídí a vytváří model udržitelnosti platformy.

Výběr partnerů ovlivnila podobná historie států

Čeští vývojáři hledali zkušenější partnery, než byli v evropsky financovaných projektech oni sami. Pro navázání spolupráce byly tedy osloveny 3 zmíněné země z několika důvodů. Jsou to státy s podobnými událostmi v dějinách, tedy i podobnými výzvami v oboru vzdělávání. Všechny partnerské země zažily dlouhé období totalitního režimu stejně jako Česko a zároveň se jejich zkostnatělý vzdělávací systém potýká s důsledky nedemokratických režimů ještě dnes. 

Tvůrci MAXP se chtějí posouvat a hledat nové cesty. Všechny partnerské státy proto společně objevují nové způsoby vzdělávání a zdokonalování platformy, přičemž každý partner vyniká v něčem jiném. 

Martin Vítek se k tomu vyjádřil takto: „Jsem rád, že se nám podařilo najít partnery s pestrými zaměřeními. Pro projekt je to velká výhoda.

>>>Jakou roli zastává absolvent S&P Tady Kapic?

Pro zpestření na návštěvu do partnerské země

Veškerá komunikace probíhá na online schůzkách uvnitř jednotlivých národních týmů i na mezinárodní bázi. Ale členové týmů mají navíc díky grantu Erasmus+ KA2 možnost osobního setkání v sídlech jednotlivých partnerů.

A jak Martin dodal: „Díky tomu jsme navštívili tým ve Slovinsku a Srbsku a čeká nás cesta do Rumunska. Získáváme tak mezi kolegy z partnerských zemí nové přátele, nacházíme kulturní podobnosti a rozdíly. Objevujeme také jiné způsoby života a společnosti. Dokážeme se vcítit do života studentů jednotlivých zemí a vytvářet tak systém s ohledem na drobné kulturní odlišnosti mezi partnerskými zeměmi.“ 

Tímto způsobem si tedy týmy práci zpříjemňují a zefektivňují. A projevuje se to v přátelské a hravé atmosféře, kterou na platformě tvoří, i v aplikovatelnosti platformy na studenty ze všech členských zemí.

Děkuji Martinu Vítkovi, za dodání potřebných informací k napsání tohoto článku, a držím palce, ať se projektu daří. 

Julie Müllerová

Ohodnoťte tento článek

Šárka Dvořáčková
Autor
Šárka Dvořáčková

Šárka úspěšně absolvovala 4. ročník programu S&P. Ve společnosti aktivních studentů se jí zalíbilo natolik, že se přidala k organizačnímu týmu soutěže. Nyní je pravou rukou Martina a stará se o operativu programu. Ve volném čase Šárka ráda posedává u šálku kávy, čte nebo se obklopuje svými nejbližšími.

Hodnocení:
Více článků od autora