Tvořte dotazník, aby měl hodnotu a smysl

Tvořte dotazníky tak, aby odpovědělo co nejvíce lidí a nezavřeli je u první otázky. Validace je jeden z nejdůležitějších kroků a není radno ji podcenit. Proto i taková zdánlivá drobnost jako správné formulování otázek může mít vliv na to, zda váš projekt uspěje, nebo ne.

Na začátku si musíte ujasnit, proč vlastně dotazník vytváříte. Chcete potvrdit nebo vyvrátit nějakou hypotézu – v podnikání ověřujete, zda problém, kterému se věnujete, opravdu existuje a jestli má vaše řešení budoucnost.

První průzkum má několik fází, kterými by měl projít, aby se dal výsledek a získaná data uchopit a prezentovat:

 1. Problém –  První fází je definování problému. Vytyčte si, co řešíte a jak. Hlavním cílem dotazníku je zjistit, zda i ostatní mají tyto potíže a jestli by využili vaši službu nebo produkt. 
 2. Tvorba hypotézy a otázek – V druhé fázi se tvoří hypotéza tedy předpoklad, který chcete ověřit. Mohla by znít například: Lidé, kteří mají stejný problém jako my, budou využívat naši aplikaci. Tato hypotéza vám usnadní tvorbu otázek.
 3. Sběr dat – Zde není asi co vysvětlovat. Jde o snahu nasbírat dostatek odpovědí na to, aby byl výsledek alespoň trochu realistický a nezkreslený.
 4. Vyhodnocení a realizace – Poslední fází je analýza získaných dat. Rozhodně nevyužívejte pouze statistiky, co vám vykreslil samotný dotazníkový nástroj (např.  Google Forms nebo Survey Monkey). Informace si stáhněte například do excelu a porovnávejte to, co vás zajímá a potřebujete vědět. Nic si nenalhávejte, nehledej to, co si přejete najít. Buďte objektivní a veškeré poznatky do projektu zapracujte. 
Tvorba otázek

A na co při dotazování myslet?

 • Zaujměte hned na začátku. Jako první pokládejte zajímavé otázky. Osobní a demografické údaje nechte až ke konci dotazníku.
 • V úvodu dotazníku se stručně představte a popište, k čemu ho potřebujete. Na konci zase poděkujte za vyplnění.
 • Neptejte se na otázky, na které nemusíte. U věku, příjmu apod. nenechte odpovídat respondenta přesným číslem, mohlo by jim to být nepříjemné. Využijte nějakého rozumného intervalu od do.
 • Nevnucujte odpovědi. Nedávejte např. možnost jenom ano/ne. Respondenta tak nutíte si vybrat, kterou vnímá třeba každý den jinak.
 • Buďte jednoznační. U otázek na frekvenci opakování se vyhněte pojmům jako občas, někdy, zřídka, málo, často. Každý si představí pod tímto něco jiného. Odpovědi by měly být spíše: denně, 1× týdně, 1× měsíčně, 1× ročně.

Až budete dotazník tvořit, vyzkoušejte jeden z našich doporučených nástrojů.

 • Pokládejte dotazy  srozumitelně, jsou snadné na pochopení.
 • Neptejte se negativně. Místo „co vám nevyhovuje“ napište „co vám vyhovuje“.  
 • Používejte převážně uzavřené odpovědi. Popřípadě využijte možnost jiné. Respondenti se nebudou chtít většinou sáhodlouze rozepisovat, a tak zvyšujete pravděpodobnost, že formulář vyplní
 • Neptejte se na otázky typu: Líbí se vám náš produkt/služba? 
 • Nezjišťujte věci, které si následně můžete sami v zpracování dat zjistit.
 • Vyvarujte se odborným dotazům a názvům, pokud si to nevyžaduje si to zkoumané téma nebo necílíte na profesionály.
 • Řaďte všechno logicky a neskákejte z jednoho témata na druhé.

Otázky již máme, nyní stačí vypustit dotazník do světa a sbírat odpovědi. Po analýze dat nezapomeňte projekt přizpůsobit výsledkům.

Doufáme, že vám článek pomohl. Více rad a tipů naleznete na blogu Soutěž a Podnikej v sekci Škola podnikání.

Ohodnoťte tento článek

Dominik Badošek
Autor
Dominik Badošek

Dominik rád píše, čte a zajímá se o technologie. Na blogu Soutěž & Podnikej je tak autorem nejen technologických článků. Do týmu se přidal po absolvování 5 ročníku.

Hodnocení:
Více článků od autora