Aqua-reaktor: Zelená technologie z dílny mladých podnikatelů

Kouzelné skloubení technologie a zlepšení ekologické situace vám dnes představí chlapecký tým ve složení Rudolf Samuel Mašek, Dominik Mareš a Filip Dvořáček. Pomocí svého Aqua-reaktoru hodlají ulevit vaší domácnosti i celé planetě.

Ahoj kluci, ještě jednou děkujeme, že jste si na nás našli chvíli! Povězte nám něco o svém projektu, s nímž jste se zúčastnili soutěže. 

Aqua-reaktor je technologický koncept pro co nejefektivnější zpracování biologického odpadu. Hodláme tak získat širokou škálu produktů, jako například elektřinu, teplo, rostliny, houby, krmivo pro ryby, řasy a z nich cenný olej, či hnojivo. 

To vše v BIO kvalitě se zápornou uhlíkovou stopou. Jde o částečně uzavřený cyklus živin, v němž vše najde své využití.

Kdy, kde a jak vznikl původní nápad?

Prvotní vize vznikla již na základní škole, a to během soutěže Mladý chemik. Řešili jsme tenkrát, s čím se zapojíme. Rudolf Samuel Mašek přišel se skvělým nápadem na stavbu malé aquaponické jednotky. Dominik Mareš chtěl zároveň zkonstruovat bioreaktor. Nevěděli jsme, co vybrat, dokud Sama nenapadlo, že by tyhle dvě věci mohly fungovat spolu. Myšlenka byla tehdy sice značně jiná a jednodušší, ale naše trio ji vyvíjelo stále dál, až jsme dosáhli dnešní podoby.

Přizpůsobili jste originální verzi získaným informacím? Byl vám v této metamorfóze program Soutěž & Podnikej nápomocný?

Program Soutěž & Podnikej nám byl velmi nápomocným především do budoucna. Nejenže jsme se dozvěděli spoustu nových informací, ale z velké části jsme upravili naše finální schéma právě díky soutěži a jejím úkolům. Naučili jsme si mezi sebou rozdělovat práci.

Jaký je váš postoj k ekologii? Co si myslíte o současné zelené vlně?

Ekologie jako vědní obor nás naplňuje úžasem a respektem. Jedná se o neskutečně komplexní obor – všechny vztahy, které mezi sebou organismy mají, ale i spojitosti s neživou přírodou jsou v mnoha směrech mimo lidské chápání. To, co náš mozek již dokázal zpracovat, nás ještě více udivuje. Vlastní poznatky z ekologie uplatňujeme přímo v našem konceptu.

Současná zelená vlna nás bohužel místy zklamala, a to z důvodu svojí nedomyšlenosti a nevědeckosti. Problémy našeho vlivu na přírodu a svět se řeší často velmi jednostranně a bez ohledu na vedlejší následky. Jako příklad můžeme uvést plošné zavádění solárních elektráren, jelikož se panely dodnes recyklují značně neefektivní a toxickou cestou. Navíc při zanechání zařízení na skládkách riskujeme kontaminaci půdy a podzemních vod těžkými kovy. Je to úžasná technologie, ale tvrdit, že nás v momentálním stavu spasí, se nám zdá přehnané. V rozumné míře však může toto řešení skutečně pomoci. S naším projektem se proto snažíme prosazovat logiku, proveditelnost a plný kontext.

Přesuňme se k byznysové stránce. Na koho váš produkt cílí? Kdo pro vás představuje typického koncového zákazníka?

Naše technologie se zaměřuje na města a obce, existující bioplynky, velké zemědělské komplexy, izolovaná lidská osídlení a vesmírný průmysl. Pokud mluvíme o jejích produktech, pak cílíme na gastro průmysl, farmáře, pěstitele hub, energetický sektor, služby – likvidace a svoz bioodpadu, čištění vzduchu -, rafinérie, ale i na klasické rodiny či konzumenty.

Jak jste se vypořádali s byznys plánem?

Jelikož jsme byznys plán tvořili podrobněji poprvé, čekalo nás nemálo překážek. Ovšem myslíme si, že jsme se jako tým dosti přesně dohodli, náš výchozí model nemálo upravili a dovedli k dobrému „závěru“ i díky odborným konzultacím s profesionály.

V čem je váš produkt jedinečný a jaké s sebou nese přidané hodnoty?

Přišli jsme s novou technologií, díky níž se bude lépe zacházet s bioodpady a zlepší se tak efektivita trhu. Druhotný produkt má hned několik podob – potraviny, energetické suroviny, elektřina / teplo, umělé materiály, hnojiva. Také tímto způsobem dochází k ekologické likvidaci a čištění vzduchu.

Které překážky jsou již za vámi? 

Ucelili jsme si společné představy, cíle a milníky a zlepšili koordinaci týmu. O dva a půl roku vývoje bez valného zájmu okolí později jsme oslovili první odborné konzultanty, umístili se v soutěžích, vypracovali ucelené teorie a plány prototypu. Zkontaktovali jsme se též se sponzorem Elektrárny Opatovice, navázali spolupráci s technologickými firmami získali dostatek prostředků pro podnikatelskou inkubaci v P-PINKu, podporu od CzechInvestu a města Pardubice. Po třech letech tvrdé práce jsme rádi, že začíná ukazovat své ovoce.

Co je nyní vaší hlavní prioritou? Jaké máte plány do budoucna?

Momentálně si chceme zajistit především vlastnictví a ochranu naší technologie. Také se soustředíme na budování pořádného prototypu, díky němuž bychom mohli Aqua-reaktor co nejdříve plně vyvinout. To však nezvládneme sami. Ve spolupráci s CzechInvestem hodláme na podzim tohoto roku vstoupit do jednoho z jejich inkubátorů. V tom případě musíme nejdříve založit startup, s čímž nám ale také pomohou. Jsme za ochotu všech moc vděční. 

V širším měřítku doufáme, že bychom mohli Aqua-reaktor po zbudování firmy stavět a provozovat nejen v ČR či EU, ale prakticky na celém světě i mimo něj. Věříme totiž, že by náš koncept mohl výrazně přispět ke zmenšení znečišťování přírody a větší soběstačnosti urbanistických center.

Mohli byste pro ostatní váhavé středoškoláky shrnout, co jste si ze soutěže odnesli?

Na prvním místě stojí rozhodně zkušenosti. Soutěž nám mnohé dala, přestože neproběhla v celé své parádě kvůli covidové situaci. I tak jsme měli možnost zkusit náš projekt posunout a pak ho nechat objektivně zhodnotit odbornou porotou. Dodali jsme si tak impuls k tomu se dál posouvat.

Chtěli byste na závěr něco dodat? Máte pocit, že jsme v našem rozhovoru něco opomněli?

Vždy je co přidat, vylepšit, přestože ne do naprosté dokonalosti. Člověk musí hlavně pracovat, jak nejlépe dokáže. Zda to bude stačit, zjistíte až časem. Jestli máte i vy nějaký nápad či ideu, která podle vás přinese světu nové hodnoty, běžte to zkusit. Rozhodně se nemáte čeho bát. Už pouze zkušenosti, vědomosti, přehled a kontakty, jež cestou získáte, budou samy o sobě k nezaplacení.

Držíme vám palce!
Nadchli tě kluci svým vyprávěním? Připoj se ke komunitě aktivních středoškoláků, pracuj na svém nápadu a vyhraj zajímavé ceny díky Soutěž & Podnikej.

Ohodnoťte tento článek

Šárka Dvořáčková
Autor
Šárka Dvořáčková

Šárka úspěšně absolvovala 4. ročník programu S&P. Ve společnosti aktivních studentů se jí zalíbilo natolik, že se přidala k organizačnímu týmu soutěže. Nyní je pravou rukou Martina a stará se o operativu programu. Ve volném čase Šárka ráda posedává u šálku kávy, čte nebo se obklopuje svými nejbližšími.

Hodnocení:
Více článků od autora