Souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě odeslání  předregistračního formuláře, registračního formuláře či žádosti o zasílání newsletteru Správce, subjekt údajů souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

  • Osobní údaje, které budou zpracovány jsou emailová adresa – zpracována vždy a dále křestní jméno pokud bude poskytnuto. Účelem zpracování osobních údajů je možnost informování subjekt údajů – tedy Vás, a to ze Strany správce, že se přiblížil čas registrace do soutěže Soutěž & Podnikej, případně možnost subjekt údajů – tedy Vás, do soutěže přímo registrovat. Dále je účelem zpracování osobních údajů možnost informování subjekt údajů – tedy Vás, a to ze Strany správce o akcích, výsledcích, aktualitách, nabídkách spolupráce a možnostech dalšího vzdělávání, které přímo či nepřímou souvisejí se soutěží Soutěž & Podnikej. Doba zpracování osobních údajů je po dobu 3 let.
  • Subjekt odesláním předregistračního formuláře, registračního formuláře či žádosti o zasílání newsletteru Správce, prostřednictvím webu Správce údajů tj. www.soutezapodnikej.cz prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.
  • Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Správce.
  • Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
  • V případě, že jsem mladší 16 let vyžaduje udělení tohoto souhlasu Informovaný souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů dítěte. V případě, že jste ještě nedosáhli 16 let věku, prosím poproste své zákonné zástupce aby nás kontaktovali oni.