Porotci

Porotci – REPUBLIKOVÉ FINÁLE – 22. 1. 2021

Marian Fury

ZARAGUZA

Pavlína Zychová

MyStay

Tomáš Hülle

European Centre for Career Education

Porotci – Zlín – 7. 12. 2020

Brzy odhalíme

Brzy odhalíme

Brzy odhalíme

Porotci – Brno – 8. 12. 2020

Brzy odhalíme

Brzy odhalíme

Brzy odhalíme

Porotci – Olomouc – 9. 12. 2020

Brzo odhalíme

Brzo odhalíme

Brzo odhalíme

Porotci – Ostrava – 10. 12. 2020

Brzo odhalíme

Brzo odhalíme

Brzo odhalíme

Porotci – Východní Čechy – 11. 12. 2020

Petra Srdínková

P-PINK

Brzo odhalíme

Eva Malinová

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje

Porotci – Praha #1 – 14. 12. 2020

Karel Drašnar

BrandCloud

Brzo odhalíme

Brzo odhalíme

Porotci – Praha #2 – 15. 12. 2020

Brzo odhalíme

Brzo odhalíme

Brzo odhalíme

Porotci – Plzeň – 16. 12. 2020

Brzo odhalíme

Brzo odhalíme

Brzo odhalíme

Porotci – Ústí nad Labem – 17. 12. 2020

Brzo odhalíme

Brzo odhalíme

Brzo odhalíme

Porotci – České Budějovice – 18. 12. 2020

Brzo odhalíme

Brzo odhalíme

Brzo odhalíme