Podnikové procesy: Řiďte práci ve firmě efektivně

Přestože je najdeme v každé společnosti, ne každá si jejich přítomnost uvědomuje, umí s nimi správně nakládat a nastavovat je. Co však procesy přesně jsou a s čím vám mohou pomoct?

Tento proces je soubor činností, jenž vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů, na jejichž základě tvoří výstup. Jde tedy o opakovanou činnost, která má za úkol generovat přidanou hodnotu. Aktivity se vzájemně propojují, prochází organizačními útvary a ke své činnosti spotřebovávají lidské, finanční, materiální a informační vstupy. Výstupem se pak rozumí samotný produkt či služba.

Dělení procesů:

  1. Hlavní: Jedná se o stěžejní oblast podniku. Výstupní hodnota slouží k uspokojení zákazníka a přináší firmě zisk. Příklady tohoto typu procesů se odvíjí od odvětví, ve kterém se firma pohybuje. U lékaře mluvíme o poskytování zdravotní péče, u advokátní kanceláře o právní pomoc.
  2. Podpůrné: Potřebujete je pro vykonávání a chod procesů hlavních, protože spravují celkové fungování organizace. Jsou si podobné napříč odvětvími – můžeme sem zařadit řízení lidských, finančních zdrojů, procesy řízení kvality aj.
  3. Řídící: Prochází celou organizací, týkají se dílčích činností. Napomáhají udržení logiky ostatních prováděných procesů.
Procesní modelování  

Při tvorbě modelu nejprve rozpoznejte a specifikujte přítomné procesy i subprocesy, jejich vstupy a výstupy, strukturu apod. Dobrý popis vám umožní lépe vyhodnocovat efektivitu práce. Zároveň zajistí, že každý účastník chápe svou roli a účel. Orientaci zaměstnancům usnadníte také grafickým znázorněním, například pomocí procesní mapy.

Analyzování

Při vyhodnocování procesů se zaměřte na spokojenost zákazníků i zaměstnanců, míru zvyšování efektivity práce a kvality daného výstupu. Už při zavádění si stanovte cíle, kterých chcete dosáhnout. Při analýze pak zkoumejte, zda se k daným výsledkům přibližujete. Jedině tak budete schopni rychle reagovat.

Změnu procesů nazýváme optimalizace.

Přínos

Pokud máte procesy správně nastavené a při práci se jimi řídíte, budete jednoduše reagovat na změny a dynamicky se měnící trh. Know-how neukládejte do hlav zaměstnanců, ale popište je právě v procesech.

Přestože se vám vytváření procesů může zdát otravné, zbytečné a časově náročné, v budoucnu nebudete jejich zavedení litovat. Podobně jako investice vás na začátku něco stojí – jejich návratnost je však jistá.

Ohodnoťte tento článek

Dominik Badošek
Autor
Dominik Badošek

Dominik rád píše, čte a zajímá se o technologie. Na blogu Soutěž & Podnikej je tak autorem nejen technologických článků. Do týmu se přidal po absolvování 5 ročníku.

Hodnocení:
Více článků od autora