O soutěži

Partner

Jako partner budete při tom!

Partnerství v soutěži vám dá příležitost být přítomen při realizaci nových nadějných start-up projektů. Budete moci přihlížet tomu, jak se z jedinečných kreativních nápadů a jejich inovativních řešení stávají životaschopné projekty. Mimo to budete také v přímém kontaktu s mladými nadějnými lidmi, jejichž kreativní a progresivní pohled na věc může být pro vás nemalým přínosem.

Podpoříte budoucnost podnikatelského prostředí

Jen samotná vaše účast bude mimořádnou isnpirací a motivací pro nastupující generaci podnikatelů. Vaše aktivní participace a podpora představuje pro soutěžící velmi cenný přínos. Máte nyní možnost ovlivnit mnoho životů mladých lidí a podílet se na jejich úspěchu. Není to tedy jen čistý altruismus, ale zároveň investice do vaší budoucnosti.

Otevřou se vám nové příležitosti

Můžete získat nové obchodní partnery nebo příležitosti. Spoluprací se soutěží se stanete součástí komunity budoucích, začínajících i zkušených podnikatelů, investorů, manažerů, ale i ostatních lidí, se kterými můžete budovat osobní vztahy.

S vašimi prostředky se bude pracovat efektivně

Vámi vynaložené prostředky se stanou hybnou silou pro podnikatelské záměry mladých, kreativních a nadějných jedinců. Budete svědkem toho, jak se díky vaší investici rodí nové životaschopné projekty. Navíc se dostanete do kontaktu s lidmi, kteří s vámi mohou v budoucnu navázat obchodní spolupráci. Mentoři, partneři i soutěžící jsou lidé z aktivní obchodní sféry, a proto může partnerství na tomto projektu přinést prospěch všem zúčastněným stranám.

Vaše firma si získá pověst společensky odpovědné organizace

Příspěvkem do soutěže si můžete vybudovat pověst organizace, společnosti či jednotlivce, kterým není budoucnost lhostejná.

Přesvědčily vás naše argumenty?