EXPERT

Proč se zapojit jako expert?

Kdo je expert?

Expert jednotlivých sekcí programu Soutěž & Podnikej je člověk, který je soutěžícím k dispozici formou konzultace soutěžního úkolu z určité sekce. Roli experta pro danou sekci zastává člověk, jenž má s danou fází úkolu zkušenosti ze své dennodenní práce a věnuje se dané činnosti pravidelně. Zároveň dokáže vhodně poradit začínajícím podnikatelům, kteří se zabývají projekty z různorodých odvětví. Sekce, ze kterých si expert vybírá jsou validace, MVP, byznys model a prezentace.

Působnost experta

Expert je k dispozici všem soutěžícím, kteří si objednali konzultace skrze webovou aplikaci Soutěž & Podnikej na adrese pruvodce.soutezapodnikej.cz. Soutěžící si mohou služby experta objednat za využití soutěžních kreditů, které si během soutěže svou prací vydělají. Všichni soutěžící mají šanci si objednat minimálně 1 konzultaci s expertem, ale svou prací si může vydělat až na 3 další

V případě, že je expert poptán, musí potvrdit či odůvodněně odmítnout danou konzultaci do 48 hodin, aby soutěžící získal možnost kontaktovat jiného experta. Všechny materiály spojené se soutěžícím a jeho projektem jsou k nalezení na profilu soutěžícího, ke kterému expert po schválení konzultace dostane přístup.

Tím, že expert provádí konzultace v klíčových částech projektu, má velký dopad na konečnou formu projektu a také na úspěch daného týmu v soutěži. Expert svým působením v soutěži nahlédne do několika projektů zároveň a seznámí se s větším množstvím talentovaných, aktivních a podnikavých středoškolských studentů, získá přístup k jejich projektům a bude moci prozkoumat myšlení nastupující generace.

Proč vznikla role experta?

Činnost experta je zcela dobrovolná. Umožňuje všem soutěžícím přístup ke konzultaci v případě, že se nemohou z nějakých důvodů domluvit se svým mentorem nebo mentor nemá potřebné znalosti v dané sekci soutěže. Expert zaručuje rovnocenný přístup ke zkušenostem profesionála všem soutěžícím, kteří plní úkoly v rámci vymezených časových úseků.

Časová náročnost zapojení experta

Účastníci Soutěž & Podnikej se na experta budou obracet se žádostí o konzultace soutěžního úkolu. Konzultace probíhá online a má standardní délku 20 minut. Minimální počet konzultací, které expert během soutěže vykoná jsou tři. Maximální počet si expert určuje sám.

Přesvědčily vás naše argumenty?