Soutěž a Podnikej vytáhlo to nejlepší ze středoškolských studentů

Na začátku byla myšlenka – jednoduchá myšlenka, která před čtyřmi lety spustila naši práci na programu Soutěž a Podnikej. “Každý student by měl mít možnost se naučit pracovat na svém nápadu a v praxi si vyzkoušet, co to znamená vytvořit si vlastní podnikatelský záměr.” Po uskutečnění tří ročníku můžeme prohlásit, že se nám daří tuto myšlenku naplňovat a 133 absolventů, kteří ze svého nápadu vytvořili skutečnost jsou toho důkazem.

Dosažení nového milníku

Ve třetím ročníku se objevilo 75 soutěžních týmů, každý s unikátním nápadem. V regionálním finále prezentovalo 39 týmů, což znamená, že program dokončilo neskutečných 52% všech účastníků. Neskutečné číslo!

Přidali se tak k více než 90 absolventům z loňských ročníků, kteří již na svých projektech nějakou dobu pracují a mohou si tak navzájem vypomáhat i sdílet nabyté zkušenosti.

Rozšíření programu do nových regionů

Třetí ročník se rozšířil do nových regionů České republiky, a to díky spolupráci s regionálními inovačními centry, podnikatelskými inkubátory a agenturou CzechInvest. Regionální finále tak nově proběhla v Liberci, Pardubicích a Plzni. Doplnila tak již místa, která jsou tradičními hostiteli regionálních finálových kol, jimiž  jsou Zlín, Olomouc a Praha.

Čtvrtý ročník bychom rádi rozšířili o minimálně dvě další regionální finálová kola, a to v Ústí nad Labem a Ostravě. I v těchto regionech se jistě nachází talentovaní středoškolští studenti, kteří čekají na ty správné podmínky k začátku práce na jejich nápadu.

Mentoři, porotci a partneři

Bez mentorů, porotců a partnerů by se třetí ročník Soutěž a Podnikej nemohl uskutečnit a nikdy bychom nepoznali ani jeden středoškolský projekt.

Všem výše jmenovaným patří velký dík za to, že se rozhodli svůj volný čas věnovat dalším lidem na úkor své práce, rodiny a koníčků. Díky nim tak měli  soutěžící unikátní příležitost převést teorii ze školních lavic do praxe a nahlédnout do světa reálného podnikání. Zároveň si uvědomili, že v jejich regionu a okolí jsou lidé, kteří dokázali velké věci a organizace, které jsou jim na jejich cestě schopni efektivně asistovat.

Zapojení absolventů Soutěž a Podnikej

Žádná z aktivit, která se v rámci 3. ročníku odehrála by nebyla možná bez asistence absolventů, kteří značnou měrou přispěli k organizaci uplynulého ročníku.

Všem absolventům patří velký dík. Jmenovitě Petře Hajátkové, Veronice Špinarové, Vendule Šurnické, Veronice Šrédlové, Lucii Částkové, Markétě Zrostlíkové, Tadeáši Kapicovi, Matěji Kalousovi, Kryštofovi Lehečkovi, Dominiku Pecháčovi, Marku Hujovi a Bohdanu Havlíčkovi.

Velmi Vám za Vaší práci děkujeme!