Komunikace je jedna z nejdůležitějších aktivit v životě i v podnikání. Pokud neumíte zřetelně komunikovat se svými spolupracovníky, obchodními partnery a zákazníky, jste automaticky odsouzeni k neúspěchu. To samé platí pro soutěžící v Soutěž a Podnikej, kteří se musí naučit efektivně komunikovat se svými mentory. Zásady komunikace jsou jednoduché avšak zásadní pro zdařilou spolupráci na rozvoji nápadu soutěžícího v projekt. Komunikace tedy hraje významnou roli v úspěšné spolupráci mezi soutěžním týmem a mentorem a tak má nemalou zásluhu na úspěchu či neúspěchu soutěžního týmu v Soutěž a Podnikej. Přečtěte si o pár zásadách kvalitní komunikace, která se stane základem vašeho úspěchu v podnikání i v životě.

Vykejte

Pokud se s člověkem, kterému píšete, neznáte, vždy vykejte. Vykání ukáže, že si daného člověka vážíte a respektujete jeho osobu a jeho práci.  Když prokážete člověku úctu vykáním, daný člověk vám ji bude opětovat a bude se vám lépe navazovat spolupráce a případné přátelství. Pokud vám starší osoba nabídne tykání, je na vás zda danou nabídku využijete, ale doporučujeme nabídku využít, protože se pak práce stává jednodušší, přátelštější a komunikace bude přímočařejší.

Zkontrolujte si gramatiku

Pokud píšete email, písemku, dotazník, pohled anebo cenovou nabídku, vždy si zkontrolujte zda v textu nemáte žádné gramatické chyby. Pakliže máte text bez chyby, ukazujete profesionalitu a důraz na detail. ukazujete profesionalitu a důraz na detail. I jediná gramatická chyba může na vaší nabídku vrhnout negativní světlo. Nikomu se však gramatická chyba nevyhne, ani knihám, ani nám, ani mentorům,avšak vždy se snažte chyb dělat co nejméně a každý dokument nebo email si po sobě několikrát přečtěte a pečlivě zkontrolujte.

kontrola gramatiky

Buďte slušní

Ať děláte, co děláte nepoužívejte vulgarismy. Každý vulgarismus se dá nahradit vhodnějším slovem, které situaci často vystihne lépe a konkrétněji. Držte se spisovné češtiny ať se vyhnete nepřesnostem a z nich vyplývajících neporozumění. Nezapomeňte také, že nekomunikujete se svým přítelem, kamarádem, ale se svým mentorem, obchodním partnerem, zákazníkem, kterého dosud neznáte a on nezná vás. Ukažte těmto lidem, že jste profesionálové a použijte spisovnou mluvu bez vulgarismu.

Buďte upřímní

Je důležité být se svým mentorem upřímný a pokud se naskytne problém, tak mu o problému říct celou pravdu a nic nezatajovat. Pokud budete se svým mentorem upřímný, pak můžete okamžitě začít pracovat na vyřešení problému. To samé platí ve vztahu s vašimi kolegy a spolupracovníky. Pokud jste navzájem upřímní, pak můžete rychle řešit veškeré problémy, které nastanou a dělat tak práci efektivně.

Buďte konkrétní

Používejte konkrétní pojmenování místo ukazovacích zájmen jako jsou to, tato a podobné. Okamžitě poukážete na věc, se kterou potřebujete poradit a nenecháte tak adresáta hádat, co jste zájmenem to měli na mysli. Nezapomeňte, že velké množství odpovědí na vaše otázky najdete na Google, na YouTube anebo na Seznamu a tak se první přesvědčte, že daná odpověď neleží přímo před vámi na těchto vyhledávačích. Poté, co zkusíte odpověď a vysvětlení najít sami a neuspějete anebo poskytnuté informaci nerozumíte, až pak se obraťte na mentora. Je důležité mít na paměti, že mentoři jsou vaší asistenti, kteří mají ale zároveň spoustu svých pracovních povinností a nebudou dělat vaší práci za vás.

 hledejte na webu

Buďte připravení

Vždy když jdete na schůzku, píšete email vám neznámému člověku anebo mentorovi buďte připraveni. Zjistěte si o daném člověku co nejvíce informací. Připravte si dotazy a běžte na schůzku s jasným cílem. To platí i pro komunikaci prostřednictvím emailu. V emailu se pokuste definovat jasně a v krátkosti otázky, na které byste rádi získali odpověď. V každém emailu a na každé schůzce byste měli vědět, čeho chcete dosáhnout.

Zkontrolujte si čas

Pokaždé když někomu píšete, první se podívejte kolik je hodin a jaký je den. Pokud člověka dostatečně neznáte je nevhodné psát v sobotu anebo v neděli. Snažte se vždy psát v dobách, kdy je pracovní doba. To znamená pondělí až pátek mezi 7:00 a 17:00. Toto pravidlo platí především pro telefonování a SMS. Na emaily se příliš nevztahuje, protože ty nezpůsobují takový zásah do programu adresáta. Adresát se může rozhodnout, že vám na email odpoví až v pondělí, pokud na něj nezapomene.

Timing

E-mail

Email je nejčastější forma komunikace v dnešním světě. Elektronická pošta se používá v celém obchodním procesu, a to při prvotním oslovení, pro domluvení osobní schůzky, pro zaslání obchodní nabídky, pro zaslání návrhu smluv a i na domluvení osobní schůzky, kde dojde k podepsání smlouvy. Následně se email používá i při komunikaci se zákazníkem, ale i jako marketingový nastroj. Email je velmi důležitý nástroj ve vašem arsenálu a je velmi důležité se ho naučit používat efektivně. 

Během soutěže se soutěžící nevyhnou situaci, kdy musí mentora oslovit poprvé a představit se mu. Můžou využít následujícího příkladu a upravit ho pro vlastní situaci.

Dobrý den, [JMÉNO MENTORA],

Dovolte, abych se Vám představil, jmenuji se [ JMÉNO].

Jsem soutěžícím v rámci druhého ročníku Soutěž a Podnikej, kde jsem se přihlásil s projektem [NÁZEV PROJEKTU].

[KRÁTKY POPIS PROJEKTU]

Vyhovovalo by vám jako mentorovi si zavolat ať už  přes telefon, WhatsApp anebo Skype? Bylo by možné se osobně setkat?

Jakou formu komunikace preferujete a mohl/a byste mi říct něco o vás?

Těším se na naši spolupráci

S přátelským pozdravem,

[JMÉNO]