Existuje mnoho způsobů, jak přijít na nápad. Některé vás napadnou při každodenních činnostech, některé uvidíte při cestě ze školy a některé musíte objevit. My vám v následujícím článku představíme 4 způsoby, jak přijít na nápad systematicky. Tyto metody se vyučují na vysokých školách v USA. Po použití jednoho ze 4 způsobů objevení nápadu budete mít z největší pravděpodobností nápad vhodný k přihlášení do soutěže.

1. CONFUSION TOLERANCE

Co to je?

Existuje mnoho způsobů, jak přijít na nápad. Některé vás napadnou při každodenních činnostech, některé uvidíte při cestě ze školy a některé musíte objevit. My vám v následujícím článku představíme 4 způsoby, jak přijít na nápad systematicky. Tato metoda se vyučuje na vysokých školách v USA. Po použití jednoho ze 4 způsobů objevení nápadu budete mít z největší pravděpodobností nápad vhodný k přihlášení do soutěže.

Účel:

Soutěž, množství nad kvalitou, spousta nápadů, účast celé skupiny, oslovení pro vzdálené sdružení.

Postup:

Krok 1: Dejte jednomu členovi týmu sešit

Krok 2: Každý člen týmu se střídá ve psaní nápadu, řekne nápad nahlas a napíše ho do sešitu

Krok 3: Pokračujte ve střídání generování nápadů, dokud čas nevyprchá, anebo nedosáhnete 100 nápadů

 

 

2. VIZUÁLNÍ INSPIRAČNÍ KARTY

Co to je?

Cvičení vizuálních inspiračních karet funguje nejlépe v raných fázích inovačního procesu, během něhož si přejete vytvořit velké množství nápadů. Na každé kartě je slovo, které symbolizuje některé odvětví. A na základě vylosovaného slova (například technologie) studenti vymýšlí nápady.

Účel:

dosažení vzdáleného spojení, vizuální stimulace, náhodný vstup

Postup:

Krok 1: Studenti jsou vyzváni k výběru karty z každé barvy (kategorie) a vyvíjejí definovaný počet nápadů během následujících 5 až 15 minut.

Krok 2: Toto může být opakováno s různými časovými příděly, dokud nezůstane ani jedno slovo.

 

 

3. BRAINWALKING

Co to je?

Brainwalking je cvičení, během kterého skupina napíše jeden nápad na papír (flip-chart, tabuli,…). Ostatní účastníci pak navštíví “stěnu myšlenek” a tiše přispívají na papír tím, že rozšiřují původní nápad nebo přidávají nové. Účastníci mohou psát slova, kreslit symboly nebo kresby pera. Tato technika pomáhá aktivovat všechny účastníky a je schopna vytvářet spoustu nápadů.

Účel:

Energie, množství nápadů, spolupráce, účast celé skupiny nebo skupin.

Postup:

Krok 1: Poskytněte papír do každé skupiny. Instruujte účastníky, aby psali jasně. Je důležité se vyhnout slovním nejasnostem.

Krok 2: Dejte si pár minut, než si zapíšete první myšlenku. Vizualizujte.

Krok 3: Procházejte se a stavějte na nápadech všech členů týmu nebo vytvářejte nové na nový papír. Vizualizujte.

Krok 4: Pokračujte v procházení, dokud každý nápadový list neobsahuje pět (nebo více) nápadů.

Krok 5: Obraťte se k původnímu vlastníkovi nápadu a nechte ho vybrat jeden nebo více nejlepších nápadů.

Krok 6: Každý účastník musí přečíst nejlepší nápad(y) ze svého příspěvku do skupiny jako celku.

 

Brainwalking

 

4. NEJHORŠÍ NÁPAD (Negativní brainstorming)

Co to je?

Jedná se o kreativní techniku, ve které facilitátor požádá účastníky, aby přišli s nejhorším možným nápadem. Napište nápady na papír.

Účel:

Snížení úzkosti v oblasti výkonu, s velkou zábavou a nevšedními pohledy na každodenní situace.

Postup:

Krok 1: Zprostředkovatel začíná jednoduše tím, že požádá skupinu o nejhorší možné nápady.

Krok 2: Moderátor by měl nabídnout příklady skutečně špatných nápadů jako způsob, jak stimulovat skupinu.

Krok 3: Po 15 minutách, kdy bylo na papír zaznamenáno dostatečné množství nejhorších nápadů, skupina vybírá jeden z nejzajímavějších/ hrozivých nápadů – a pokusí se z něj udělat dobrý nebo skvělý nápad pomocí jedné z dvou výzev.

  • Výzva č. 1: – Je to špatné, neboť je to taková myšlenka, je v ní něco hodnotného, ​​které by to mohlo udělat dobrý nápad?
  • Výzva č. 2: -Tento nápad je opravdu špatný. Kdybychom udělali přesně opak nebo opačný nápad, mohli bychom vytvořit nový cenný nápad(y)?

Krok 4: Facilitátor podporuje všechny produkty skupiny.

 

Pokud použijete alespoň jeden z těchto postupů tak získate myšlenku, kterou můžete dále rozvíjet. Těšíme se na veškeré vaše názory a nápady. Doufáme, že alespoň jeden z nápadů přetavíte v přihlášku do soutěže a využijete komplexního podpůrného systému metodologie a mentorů. Už se nemůžeme dočkat jak s vámi pojedeme do Chicaga jako s vítězem Soutěž a Podnikej.