Souhlas se zpracováním osobních údajů

By on 10.5.2018

V případě odeslání  předregistračního formuláře, registračního formuláře či žádosti o zasílání newsletteru Správce, subjekt údajů souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

  1. Osobní údaje, které budou zpracovány jsou emailová adresa – zpracována vždy a dále křestní jméno pokud bude poskytnuto. Účelem zpracování osobních údajů je možnost informování subjekt údajů – tedy Vás, a to ze Strany správce, že se přiblížil čas registrace do soutěže Soutěž  Podnikej, případně možnost subjekt údajů – tedy Vás, do soutěže přímo registrovat. Dále je účelem zpracování osobních údajů možnost informování subjekt údajů – tedy Vás, a to ze Strany správce o akcích, výsledcích, aktualitách, nabídkách spolupráce a možnostech dalšího vzdělávání, které přímo či nepřímou souvisejí se soutěží Soutěž a Podnikej. Doba zpracování osobních údajů je po dobu 3 let.
  2. Subjekt odesláním předregistračního formuláře, registračního formuláře či žádosti o zasílání newsletteru Správce, prostřednictvím webu Správce údajů tj. www.soutezapodnikej.cz prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.
  3. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Správce.
  4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
  6. V případě, že jsem mladší 16 let vyžaduje udělení tohoto souhlasu Informovaný souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů dítěte. V případě, že jste ještě nedosáhli 16 let věku, prosím poproste své zákonné zástupce aby nás kontaktovali oni.