Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

By on 26.3.2018

Souhlasím s tím, aby společnost Nadační fond vzdělávání a podnikání, se sídlem Praha – Staré Město, Revoluční 724/7, PSČ 110 00, IČ: 06425518, zasílala svá obchodní sdělení týkající se nabízení výrobků a služeb v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění, elektronickými prostředky na mnou poskytnutou adresu elektronického kontaktu pro elektronickou poštu (emailová adresa).

Souhlasím se zpracováním poskytnuté emailové adresy společností Nadační fond vzdělávání a podnikání, se sídlem Praha – Staré Město, Revoluční 724/7, PSČ 110 00, IČ: 06425518, za účelem zařazení do databáze a dalšího reklamního, marketingového účelu tj. zejména nabízení výrobků, služeb a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb.

Souhlas se zpracováním uvedených údajů a s využitím mého elektronického kontaktu poskytuji dobrovolně, a to na dobu pěti (5) let, případně do odvolání souhlasu. Dále prohlašuji, že poskytnuté údaje jsou pravdivé.

Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat.