Soutěžící

By on 7.1.2016

Jaký je úkol soutěžících?

Vašim úkolem je najít problém či potřebu, která se dle vás týká většího počtu lidí, a posléze navrhnout vhodné řešení k odstranění problému, či uspokojení potřeb. Možná vám to přijde zvláštní, ale skutečně tohle musí být první krok. Většina skvělých podnikatelských záměrů na začátku řešila nějaký problém nebo potřebu. Z těchto řešení se následně vyklubaly významné vynálezy, díky nimž se zaplnily díry na trhu, nebo vznikly nové služby, které usnadnily život spoustě lidem.

Jak se soutěžící může přihlásit?

Pokud vás napadá nějaký problém či potřeba a myslíte si, že byste mohli nalézt nějaká zajímavá řešení, popište nám svoji vizi a pošlete nám ji prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře. Následně vyčkejte na zprávu od našich porotců, kteří vás budou informovat, zda postupujete do hlavní části soutěže.

Co se stane, když postoupíte?

Pokud jste postoupili do hlavní části soutěže, bude vám přidělen mentor, spolu s kterým vytvoříte vaše MVP (Minimum Viable Product), které vám pomůže ověřit vazbu mezi problémem, jeho řešením a cílovým subjektem (zákazníkem, uživatelem atd.). Pomocí MVP zjistíte, zda má vaše řešení naději stát se životaschopným projektem a uspět.

Jak bude soutěž probíhat?

Pokud bude váš podnikatelský záměr přínosný, proveditelný a zajímavý, postoupíte do hlavní části soutěže. Za asistence mentorů budete na svém podnikatelském záměru pracovat a vylepšovat jej, poté své závěry odprezentujete před porotou složenou ze zkušených podnikatelů. Mentor vám bude k dispozici po celou dobu soutěže. Následně ze získaných dat vytvoříte prezentaci a závěr (hlavní přínos). Tímto procesem vytvoříte tzv. Lean Startup

Veškeré termíny naleznete v sekci Harmonogram.

Přihlásit se můžete v sekci Soutěž – Přihlaste se, nebo na hlavní stránce pomocí tlačítka Přihlaste se.

 

Chcete vytvořit vlastní Lean Startup? Staňte se soutěžícím v Soutěž a Podnikej a ovlivněte společnost, ve které žijete.

PDF soubor Lean Startup ke stažení zde:

Lean startup

Pro více informací si stáhňete

PDF
STAŇTE SE SOUTEŽÍCÍM