Tomáš Siviček

harmonogram

By on 6.11.2016

Ing. Tomáš SIVIČEK, PhD. je ředitelem Inovačního centra Ústeckého kraje, které podporuje inovace a podnikání v regionu. Podílí se na tvorbě vhodného prostředí pro vznik startupů a startupové komunity. Dlouhodobě se zabývá problematikou konkurenceschopnosti, inovační aktivitou, podnikavostí a sociálními inovacemi. Působí i na Fakultě sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem. Pracoval jako expert na hospodářskou a zahraniční politiku pro vládní i neziskový sektor. Vystudoval Ekonomickou univerzitu v Bratislavě.

linkedin