Milan Halousek

harmonogram

By on 31.5.2016

Milan Halousek je pracovníkem České kosmické kanceláře, kde vede Centrum studentských aktivit, je předsedou Astronautické sekce České astronomické společnosti, zakládajícím členem českého Kosmo Klubu, členem Astronomické společnosti Pardubice a předsedou spolku Kosmos-news.

linkedin