Pavel Velev

harmonogram

By on 24.7.2017

Ing. Pavel Velev je ředitel Nadace Tomáše Bati ve Zlíně. Původní profesí gumař plastikář. Pracoval 9 let na výzkumu, vývoji a aplikaci nových materiálů na obuv. Dalších 9 let působil jako ředitel obuvnického učiliště ve Zlíně. Stal se zakladatelem International School of Modern Shoemaking a zahájil spolupráci s Tomášem J. Baťou. V roce 1998 odešel na žádost pana Tomáše J. Bati, budovat nově založenou Nadaci Tomáše Bati, jejímž cílem je podpora a rozvoj mladých lidí a šíření baťovského odkazu. Jeho životní krédo je baťovsky jednoduché: „Služba veřejnosti“.