O soutěži

CO JE “SOUTĚŽ A PODNIKEJ”?

Soutěž a Podnikej je projekt pro studenty středních škol z České republiky. Soutěž je určená studentům, kteří mají zájem o inovativní řešení problémů a tvorbu svého vlastního podnikání ještě na střední škole a později při svém dalším studiu či praxi. Účastníci v regionálních kolech soutěží proti svým kolegům z ostatních škol v rámci regionu. Vítězové jednotlivých regionálních kol se utkají ve finálovém celostátním kole, které se bude konat v Praze.

PROČ SOUTĚŽ VZNIKLA?

Menší a střední podnikatelské subjekty jsou základem každé zdravé ekonomiky. Je tedy v zájmu naší společnosti se podílet na dlouhodobé motivaci studentů středních škol k vytváření vlastních podnikatelských záměrů a vlastní soběstačnosti. Díky našim získaným zkušenostem jsme mohli vytvořit „Soutěž a Podnikej“, která nabízí možnost všem středoškolským studentům prezentovat svůj nápad a jeho předběžné řešení, zrealizovat tento nápad a získat tak celoživotní zkušenosti. Odměnou pro tyto studenty budou nejen hodnotné věcné ceny, ale především práce se zkušenými mentory a partnery.

JAKÁ JE VIZE SOUTĚŽE?

Smyslem soutěže je umožnit středoškolským studentům mít svůj sen a hlavně jej realizovat, tak vytvořit generaci sebe motivovaných, samostatných lidí, kteří se aktivně zapojí do života.

KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT?

Zúčastnit se mohou týmy složené maximálně ze 3 studentů z 2., 3. a 4. ročníků středních škol. Výhodou je zájem aktivně se podílet na změně svého života a lidí ve svém okolí.

KDE BUDE SOUTĚŽ PROBÍHAT?

Finále každého regionálního kola bude probíhat v hlavním městě zúčastněného regionu. Vítěz regionálního kola bude prezentovat svůj projekt na republikovém finále v Praze. Pro vítěze republikového finále je připravena hlavní cena – týdenní obchodní cesta do Chicaga ve Spojených Státech Amerických.

KDY SE SOUTĚŽ USKUTEČNÍ?

Soutěž bude probíhat v termínu od září 2016 do ledna 2017. Přesný harmonogram soutěže naleznete v sekci Harmonogram.