O soutěži

CO JE “SOUTĚŽ A PODNIKEJ”?

Soutěž a Podnikej je projekt pro studenty středních škol z České republiky. Soutěž je určena studentům, kteří mají zájem o inovativní řešení problémů a tvorbu svého vlastního podnikání ještě na střední škole a později při svém dalším studiu či praxi. Účastníci v regionálních kolech soutěží proti svým kolegům z ostatních škol v rámci regionu. Vítězové jednotlivých regionálních kol se utkají ve finálovém celostátním kole, které se bude konat v Praze.

PROČ SOUTĚŽ VZNIKLA?

Menší a střední podnikatelské subjekty jsou základem každé zdravé ekonomiky. Věříme, že je v zájmu každé vyspělé společnosti podílet se na tom, aby tyto subjekty mohly fungovat co nejlépe. Posilovat dlouhodobou motivaci studentů středních škol k vytváření vlastních podnikatelských záměrů a vlastní soběstačnosti. „Soutěž a Podnikej“ jsme mohli stvořit díky našim zkušenostem, které jsme v této oblasti získali. Všem středoškolským studentům umožňuje prezentovat svůj nápad a jeho předběžné řešení, zrealizovat ho a během celé účasti získat zkušenosti doslova pro celý život. Odměnou pro tyto studenty budou nejen hodnotné věcné ceny, ale především práce se zkušenými mentory a partnery.

JAKÁ JE VIZE SOUTĚŽE?

Smyslem soutěže je umožnit středoškolským studentům mít svůj sen a hlavně jej realizovat. Chceme se podílet na tom, aby zde vyrostla generace motivovaných, samostatných lidí, kteří se aktivně zapojí do života.

KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT?

Zúčastnit se mohou týmy složené maximálně ze 3 studentů z druhých, třetích a čtvrtých ročníků středních škol. Výhodou je zájem aktivně se podílet na změně svého života a lidí ve svém okolí.

KDE BUDE SOUTĚŽ PROBÍHAT?

Finále každého regionálního kola bude probíhat v hlavním městě zúčastněného regionu. Vítěz regionálního kola bude prezentovat svůj projekt na republikovém finále v Praze. Pro vítěze republikového finále je připravena hlavní cena: cesta do Chicaga ve Spojených státech amerických.

KDY SE SOUTĚŽ USKUTEČNÍ?

Soutěž bude probíhat v termínu od září 2017 do ledna 2018. Přesný harmonogram soutěže naleznete v sekci Harmonogram.