Matěj Machů

harmonogram

By on 30.10.2017

Matěj Machů je český patentový zástupce a evropský designový zástupce, který také působí řadu let v rámci advokátní kanceláře jako specialista na právní ochranu duševního vlastnictví a je současně členem katedry průmyslového vlastnictví na Metropolitní univerzitě Praha a vyučujícím kurzů zaměřených na zahraniční i mimoevropské právní systémy v oblasti ochrany duševního vlastnictví, evropské patentové právo a judikaturu.