Marek Beneš

harmonogram

By on 2.11.2017

Marek Beneš vystudoval obor právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a právní specializaci průmyslové vlastnictví na Metropolitní univerzitě Praha. Absolvoval půlroční studium zaměřené na duševní vlastnictví, informační a mediální právo na The John Marshall Law School v Chicagu.

Zabývá se právem duševního vlastnictví, zejména autorským právem a právy souvisejícími a ochrannými známkami. Profesně se zajímá zejména o oblast rozhlasového vysílání (působil jako právník Českého rozhlasu, moderátor rádia FM Plus Plzeň a rádia City Praha) a o oblast právních aspektů vysílání veřejné služby (jako právník Českého rozhlasu se účastnil právního výboru Evropské vysílací unie). Dnes je ředitelem Metropolitní univerzity Praha.