Kamil Krč

harmonogram

By on 11.9.2017

Kamil Krč po desetileté praxi v odborných a manažerských pozicích v obchodě a marketingu působil šest let v Jihomoravském inovačním centru (JIC), kde poskytoval konzultační a odborné služby inovačním firmám a start-up firmám zejména v oblasti marketingu, patentů a firemních strategií; kromě toho zde byl zapojen do mnoha projektů na rozvoj a zvýšení konkurenceschopnosti regionu.

Následně působil na Mendelově univerzitě v Brně, kde z pozice manažera komercializace a zástupce ředitele pomohl připravit, spustit a rozběhnout univerzitní Centrum transferu technologií.

Kamil Krč je autorem odborných článků o inovacích, byznysu a transferu technologií, je pravidelným hodnotitelem v soutěži Inovace výrobních družstev, několik let přednášel o problematice inovací a start-up firem na Masarykově univerzitě.

Od roku 2013 je Kamil Krč ředitelem sdružení OK4Inovace, které se zabývá mj. aktivitami na podporu vzniku, rozvoje a komerčního uplatnění inovací vytvářených ve firmách i výzkumných organizacích; dále také aktivitami ke zvyšování zájmu žáků a studentů o směřování k technické profesi či podnikání. To vše s cílem hospodářského rozvoje a růstu znalostní ekonomiky v Olomouckém kraji, ale i jinde v České republice.

linkedin