Daniel Minařík

harmonogram

By on 27.5.2017

Daniel Minařík pochází, žije a „tvoří“ v Ostravě!!! Profesně se zabývá problematikou elektroenergetiky a využívání netradičních energetických zdrojů. Je specialistou a vizionářem v oblasti aplikací vodíkových technologií a je zakladatelem a tvůrcem koncepce vývojové Laboratoře vodíkových technologií provozované v rámci aktivit výzkumného centra ENET na VŠB-TU Ostrava. Nejsou mu cizí ani témata souvisejících s rozvojem a vyhledáváním nových přístupů s dopady do technologií podpůrné infrastruktury elektromobility a konstrukce elektromobilů vůbec, kterou se během svého více než desetiletého působení ve výzkumné sféře rovněž zabýval.

Nyní Daniel působí na Magistrátu města Ostravy jako „Energetický manažera města Ostravy“, kde mimo jiné v měřítku municipalit ostravské aglomerace řeší formulaci a aplikaci nových přístupů a strategií do řízení a zlepšování chodu města nebo jeho organizací v oblasti energetiky, souvisejícího energetického managementu a rovněž souvisejících otázek nakládání s lokálními energetickými zdroji. Taktéž patří do jeho současné agendy implementace vybraných nástrojů a opatření do koncepcí města Ostravy s přesahy a v souladu s cíli uplatňovaných konceptů „Smart City“ a „Udržitelné Mobility“.

Když zrovna nespí, snaží se za všech okolností a všude svými znalostmi, postřehy nebo jen zdravým kritickým pohledem obohatit nejen aktivní studenty nebo šikovné lidi kolem sebe, ale i ty, kteří rádi přemýšlejí nebo hledají nové způsoby pro naplnění svých vizí nebo snů…

linkedin