Daniel Baumruk

harmonogram

By on 6.6.2017

Daniel Baumruk je v přímé praxi s dětmi a mládeží od r. 1998. Aktuálně je majitelem D-poradna.cz. Zde se věnuje lidem v otázkách pracovních, partnerských, rodinných vztahů a sebepoznání. Souběžně s touto činností lektoruje sekundární prevence, věnuje se osobnímu rozvoji dětí v organizaci Ambroziada.cz jako metodik prevence a lektor filmové tvorby. Věnuje se také branné přípravě dětí a mládeže v organizaci PADASFM z.s., kterou spoluzakládal.

Působil jako finanční poradce, projektový manažer web stránek, ale také jako terapeut v komunitě pro drogově závislé. V mladých lidech vidí velký potenciál, a proto jim věnuje dost času a energie. Projekt Soutěž a Podnikej je pro něj místem, kde se prolínají jeho zkušenosti a rád je bude předávat těm, kteří chtějí uskutečnit své sny.

linkedin