Seminář: Networking a jak jej využít?

By on 3.6.2016

Networking, česky pracovní síť – síťování. Jedná se o řízenou síť firem nebo osob stojící na vzájemně prospěšných vazbách, které vám umožňují získat to, co potřebujete a nemáte. Především díky kvalitním osobním vazbám tyto firmy sdílejí a využívají potřebné obchodní informace, kontakty či jiné zdroje. Firmy, které jsou v síti zapojené, získávají nespornou konkurenční výhodu. Tomáš Havrda vás naučí, jak k networkingu přistupovat a jak jej využít.

Tomáš Havrda získal své zkušenosti organizováním a vedením „ICA Setkání“. „ICA Setkání“ jsou jedny z nejúspěšnějších networkingových setkání v Praze. Od roku 2010 se již ICA Setkání zúčastnily tisíce lidí. Více informací o ICA Setkáních naleznete zde: www.ica.clipsan.com/cs/setkani.

Během semináře se naučíte:

  • Pokud jsem si nepřipravil žádné plány, budu jednat ukvapeně
  • Jsou-li mé cíle jasné, pak jich snadno dosáhnu
  • Tam kde je řád, nezbývá mnoho vykonat
  • Lidé, kteří jednají, určují běh světa i životy druhých
  • Vytvářejte příležitosti. Vyhrává ten, kdo je schopen tvořit příležitosti
  • Dělejte show, lidé se chtějí bavit!
  • Nejdokonalejší díla se zdají být jednoduchá