Soutěž a Podnikej začíná registrací na webových stránkách. Jakmile skončí registrace do soutěže, vyberou se finalisté, kteří se pustí do práce na samostatném úkolu. Jedině tak mohou v soutěži pokračovat a zároveň získat mentora, který jim bude s dalšími úkoly pomáhat.   

První týden a samostatný úkol

První úkol se zabývá charakteristikou vašeho nápadu a zjištováním informací o konkurenci. Dalším důležitým bodem prvního úkolu je zdůraznit, v čem je váš projekt unikátní, čím se liší od konkurence a jakou má přidanou hodnotu. Na závěr popište potencionální zákazníky a cílovou skupinu. 

Hledání informací a vzdělávání se – to vše je součástí práce na projektu

 

 

Veškeré informace k vypracování samostatného úkolu najdete v Metodice platné pro rok 2017/2018.

 

Splním samostatný úkol a co potom?

Pokud soutěžící úspěšně projde prvním samostatným úkolem, je studentovi přidělen mentor, který mu s další práci na projektu pomáhá.

Společná práce

Ve 2-3. týdnu se úkol zaměřuje na zjišťování potřeb zákazníků a jejich ověřování pomocí rozhovorů. Ve 4. týdnu se studenti seznámí s definicí MVP, tato zkratka znamená minimum viable product, v překladu minimální životaschopný produkt. Jedná se tedy o prvotní verzi produktu. V 5. týdnu se studenti zaměří právě na tvorbu MVP, který další týden ověří. V 7. týdnu se tvoří byznys model a studenti se zaměřují na to, jak dostat nápad mezi potencionální zákazníky. Poslední úkol se týká tvorby prezentace, kterou student přednese v regionálním finále.

Veškeré informace, které pomohou s tvorbou úkolů a prezentace najdete v dokumentu Metodika. Tento dokument je informačně velmi přínosný a detailně radí, jak na jednotlivé úkoly.

K hledání informací použijte veškéré zdroje

Student má tedy díky metodice návod, jak vypracovávat jednotlivé úkoly a být tak blíž k uskutečnění svého podnikatelského projektu. Další cenné informace pro práci na projektu poskytne studentovi právě přidělený mentor. Mentoři jsou do soutěže vybíráni z řad zkušených a fungujících podnikatelů.

Pokud bude potřeba dohledat další informace, tak student může hledat na internetu nebo v knihovně, avšak doporučujeme čerpat jen z ověřených a kvalitních zdrojů.

Hodně štestí při práci na úkolech!