Na jaře 2017 jsem se rozhodl podpořit soukromé podnikání u nás a hledal jsem způsob, jak někoho nebo něco podpořit částkou 10.000,- Kč. Nechtěl jsem ale podpořit projekt nebo organizaci, která by zase podporovala někoho jiného. Šlo mi o to penězi podpořit někoho co možná napřímo, aby se v soukromém podnikání mohlo odehrát něco dobrého. Svoji síť na Linkedin jsem požádal o návrhy, kam peníze nasměrovat. Nápadů se sešlo asi šest a bylo mezi nimi opravdu několik dobrých.

Překonání překážek

Zaujal mě projekt Soutěž a Podnikej, který pomáhá středoškolákům realizovat nějaký projekt a dovést ho co nejdále, ideálně až do stádia plného podnikání. Já pracuji jako obchodní diplomat, který pomáhá českým firmám v zahraničí, takže vím, jak je složité přijít na cizí trh a začít tam podnikat. Kolik překážek, plynoucích z různých obchodních a kulturních zvyklostí, musí každý náš podnikatel v cizině překonat. Proto mě zaujal projekt, který od začátku míří do zahraničí, do míst, kde se potkávají tři národy s různými státními svátky a jinými dny pracovního klidu, což ztěžuje situaci lidem, kteří tam jednou na návštěvu.

Veronika Šrédlová - Neobyčejný diář

Veronika Šrédlová při prezentaci projektu Neobyčejný diář na závěrečném setkání prvního ročníku Soutěž a Podnikej

Neobyčejný diář

Projekt Veroniky Šrédlové Neobyčejný diář má přímo ve svém zárodku potřebu poznat a pochopit situaci v jiné zemí, což je blízko tomu, kde českým firmám pomáhám já. V Evropě je navíc hodně takových míst, kde se potkávají příslušníci tří kultur a kde se tento nápad může uplatnit. Tak ho snad brzy uvidíme třeba na německo-švýcarsko-francouzské hranici nebo u lidí z chorvatsko-italsko-slovinského pomezí.

Veronika Šrédlová - Neobyčejný diář

Neobyčejný diář

Kdo je Ing. Tomáš Hart, MBA?

Ing. Tomáš Hart, MBA pracuje jako obchodní diplomat na Ministerstvu zahraničních věcí, momentálně je obchodním radou na Velvyslanectví ČR ve Washingtonu. Z pomoci českým firmám má zkušenosti z působení v Rusku, Srbsku a USA, předtím pracoval jako marketingový a prodejní manažer švédské strojírenské skupiny GCE, kde z jejich české pobočky řídil obchody se zeměmi střední a východní Evropy a na Balkáně. V létě by se měl přesunout na českou ambasádu v Buenos Aires, kde také bude zastávat funkci obchodního rady. Hovoří anglicky, rusky, španělsky a srbsky.

Autor: Tomáš Hart