Jedním z významných partnerů regionálních kol Soutěž a Podnikej je společnost iQLANDIA, kde se také bude konat regionální finále soutěže. Tato společnost ráda podporuje inovativní projekty, za který považuje i naši soutěž. Rozhovor za společnost jsme vedli se specialistkou marketingu inženýrkou Karolínou Pittnerovou, která nám prozradila, jak společnost vznikala, jak se vybírají expozice a další zajímavosti.

Společnost IQLANDIA provozuje v Liberci dvě science centra – IQLANDII (součástí je také Planetárium) a iQPARK. Obě science centra se zaměřují na neformální vzdělávání formou interaktivního poznávání a experimentování. Základní myšlenkou science center je zapojení všech smyslů. Návštěvníci jsou zde vyzýváni k tomu, aby si vše vyzkoušeli a poznávali svět a jeho zákonitosti touto hravou formou.

Jak tato společnost vznikla a za jakým účelem?

„Projekt science centra iQLANDIA má svůj počátek již v roce 2001, kdy byla založena společnost Labyrint Bohemia o.p.s., později přejmenovaná na iQLANDIA o.p.s., která se zpočátku zaměřovala na optické klamy, hlavolamy, kvízy, testování smyslů, apod. V roce 2004 byl založen dnešní iQPARK, vůbec první science centrum v České republice. Díky obrovskému úspěchu iQPARKU bylo v roce 2011 rozhodnuto o vybudování druhého science centra v jeho těsné blízkosti. V březnu roku 2014 bylo science centrum iQLANDIA otevřeno veřejnosti.“

IQLANDIA Liberec

Kdo stojí za otevřením IQPARK a jak se vám povedlo získat silné sponzory?

„Počáteční podnět vzešel od manželů Vajnerových, kteří se při svých cestách po světě nadchli pro způsob neformálního vzděláváním prostřednictvím zážitku, a protože koncept nezapadal do podnikatelských aktivit manželů, iniciovali založení obecně prospěšné společnosti, která měla za cíl hledat prostředky pro realizaci konceptu v České republice. Prostředky se dařilo hledat jen velmi pomalu, přesto již v roce 2004 společnost začíná provozovat menší iQPARK, který se rozrůstal podle finančních možností a deset let na to, v roce 2014 pak obecně prospěšná společnost otevírá moderní centrum evropské úrovně iQLANDIA. Hledání prostředků od sponzorů není vůbec jednoduché, v Česku není úplně zvykem podporovat vzdělávání, přesto se opět postupně daří osvícené firmy nacházet.“

Podle čeho vybíráte expozice a jak často se mění?

„Expozice se mění průběžně a neustále s cílem nabízet zprostředkování stále nových poznatků. V současnosti připravujeme novou expozici MatematikUm a také expozici věnovanou fyzice. Jednotlivé exponáty se budou v našem centru objevovat postupně, celé expozice pak budou představeny v roce 2018.“

iq-landia

Existují v České republice i jiné pobočky IQLANDIE nebo podobné centra?

„V České republice fungují kromě iQLANDIE další tři centra tohoto typu. Všechna science centra a další subjekty popularizující vědu sdružuje Česká asociace science center.“

Kolik návštěvníků má IQLANDIA denně?

„Denní návštěvnost se během roku liší, někdy během jednoho dne přivítáme i 2000 návštěvníků. Ročně projde oběma našimi centry téměř půl milionu lidí.“

foto: (c) Jiří Částka, www.MediaFoto.cz

foto: (c) Jiří Částka, www.MediaFoto.cz

Zajímají se o iQLANDII spíše děti (studenti) nebo dospělí?

„iQLANDIE budí zájem jak u dětí, tak dospělých. Nicméně dvě třetiny našich návštěvníků tvoří děti a školní skupiny, třetinu pak dospělí.“

Autor: Martina Bořutová