Sebevzdělávání je celoživotní proces, který probíhá pomocí získaných zkušeností a vědomostí. Děje se neustále, i bez našeho vědomí. Avšak, lepší je, když je sebevzdělávání záměrné a směřuje k nějakému cíli. Je to investice, která se vám vždy vyplatí. Například chcete–li rozumět burze, musíte se věnovat studiu firem, trhů, makroekonomických i mikroekonomických faktorů abyste měli úspěch jako burzovní obchodník. Ať už jde o cokoliv, neustále sebevzdělávání je užitečné a navíc také potřebné. Někdo vám může ukradnout auto, zpronevěřit peníze ale vědomosti vám nikdo nevezme.

sebevzdělávání

 

I když vám dá škola dobrý základ vzdělání, je to pořád jen omezený rámec základních vědomostí, které vám někdo předal za účelem obecné znalosti. Když se do vzdělávání pustíte sami pro sebe, zjistíte, že i vaše motivace je větší, než když vám někdo řekne, ať se naučíte Pythagorovu větu, protože z ní budete psát písemku. Snažte se tedy v této přínosné činnosti neustále pokračovat.

 

Někdy, kdy vaše hlava bude přepracovaná, můžete se pustit i do manuálního sebevzdělávání, které se časem překlene v koníček. Těmito koníčky se může stát například vyřezávání, malování anebo hra na hudební nástroj. Budete se sebevzdělávat a přitom si může hlava odpočinout a vy si v konečném důsledků odpočinete a ještě zefektivníte svojí práci.

 

Vzdělávání vyžaduje čas a trpělivost. Nečekejte, že po jedné hodině studování anglické gramatiky ji budete rozumět lépe, než rodilý mluvčí. Jak je obecně známo, trpělivost růže přináší a v případě sebevzdělávání je dobré být trpělivý a nezakrnět.

 

Autor: Martina Bořutová