Internship je anglicky stáž. Stáž může mít různé podoby. Během těch horších lítáte lidem pro kafe a od rána do večera jen děláte Excel tabulky. V těch lepších jste v centru dění a máte samostatný úkol, ve kterém dostáváte příležitost se ukázat. Zároveň jste vedení mentorem, který vám dává na vaše počínání zpětnou vazbu. Například pokud je vaší vášní zvukařství, pak ideální stáž pro vás čeká v rádiu, v nahrávacím studiu, v televizi anebo kdekoliv jinde. Ideálním úkolem pak pro vás může být rozjet svou vlastní netradiční talkshow.